Responsibilitate socială

Asociaţia Obştească "Eco-Răzeni", în colaborare cu parteneri din Austria, îşi propune o abordare inovătoare de combatere a sărăciei prin promovarea coeziunii actorilor sociali din comuna Răzeni, r. Ialoveni şi oferirea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor sociale şi economice. In acest sens, organizaţia a fondat întreprinderea socială "Floare de cireş" SRL şi a lansat în iunie 2013 o afacere cu obiective sociale, creând astfel oportunităţi de angajare şi instruire pentru tinerii din categorii social-vulnerabile, în special cu dizabilităţi.


Veniturile din activitatea întreprinderii sociale sunt utilizate pentru formarea  profesională ale angajaţilor cu dizabilităţi şi acoperă cheltuielile de producere a mâncării pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social din Răzeni. In cadrul întreprinderii activează 12 persoane tinere, din care 7 sunt cu dizabilităţi şi o persoană este de etnie Roma. Serviciul "cantina de ajutor social" oferă grătuit de trei ori pe săptămână prănzuri calde pentru 24 persoane social-vulnerabile din satul Răzeni.


Intreprinderea socială "Floare de cireş" SRL este recunoscătoare tuturor prietenilor care fac posibilă munca noastră. Sprijinul Dvs. este esenţial pentru a susţine dezvoltarea programelor noastre principale: Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi şi cantina de ajutor social din Răzeni.