Asociatia obstească "Eco-Răzeni"

Asoсiaţia obştească "Eco-Răzeni" este o organizaţie neguvernamentală locală fondată în 1998 care activează în domeniul facilitării accesului la informaţie, instruirii în domeniul noilor tehnologii de informare şi comunicare; protecţiei mediului şi educaţiei ecologice; implicării tinerilor în viaţa comunităţii.
Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală).
"Eco-Răzeni" administrează din iunie 2005 Centrul de Informare şi Instruire pentru Tineri „Valul III” care constă dintr-o sală de computere dotată cu 9 calculatoare, imprimantă, copiator, scaner, acces la Internet, bibliotecă, videotecă şi o sală de training cu o capacitate de 25 locuri dotată cu proiector, ecran de proiecţie, tablă flipchart, laptop, Internet WiFi şi cameră video. În lipsa proiectelor cu finanţare externă, durabilitatea financiară a asociaţiei este asigurată din prestarea, în bază de licenţă, a serviciilor publice de comunicaţii electronice (furnizarea serviciului de acces la Internet în satul Răzeni), cotizaţiile de membru şi din vînzarea deşeurilor reciclabile (hîrtie uzată şi sticle din plastic) donate de membrii comunităţii. Primăria localităţii oferă gratuit spaţiul pentru sediul Centrului şi energia electrică.
Asociaţia Obştească "Eco-Răzeni" este membru fondator al Asociaţiei Obşteşti "Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Moldova".